Veřejná zakázka: Zřízení dětské skupiny Studénka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1364
Systémové číslo: P24V00000062
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.05.2024
Nabídku podat do: 02.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zřízení dětské skupiny Studénka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je odstranění objektů na pozemcích parc. č.1436/1, 1356/1 a 1436/2 v k. ú. Butovice, nezbytné stavební úpravy sousedících objektů po demolici objektu ( opravy fasády, přeložky elektro,..) a výstavba nové budovy v místě objektu určeného k demolici sloužící pro provoz dvou dětských skupin po 18 dětech ve věku od 2 let do začátku školního věku. Součástí novostavby budou veškeré vnitřní rozvody, vybavení budovy, zahrada včetně herních prvků, oplocení zahrady, komunikace a zpevněné plochy, přístupové chodníky, inženýrské objekty - dešťová a splašková kanalizace, přípojka elektro, vodovodní přípojka, veřejné osvětlení, přeložky sítí apod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 932 826 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-studenka.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy