Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie na opravu krytého bazénu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2020 15.10.2020 10:00
PD NA REKONSTRUKCI OBŘADNÍ SÍNĚ NA NOVÉM ZÁMKU VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2020 13.10.2020 10:00
Příprava a organizace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb řešených metodou EPC
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2020 12.10.2020 10:00
„OPRAVA LITÉHO CHODNÍKU NA UL. 2. KVĚTNA (U KVĚTINKY) VE STUDÉNCE“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2020 14.09.2020 10:00
Výměna oken v budově SEPŠ Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2020 25.08.2020 10:00
Vybudování odstavné plochy pro osobní automobily na ul. Malá strana, Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2020 04.08.2020 10:00
PD na rekonstrukci střechy Dělnického domu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Lokální oprava fasády na Novém zámku ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2020 01.07.2020 10:00
OPRAVA OMÍTEK A PODLAHY V UČEBNĚ DÍLEN V SUTERÉNU ZŠ BUTOVICKÁ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2020 17.06.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora (BOZP) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2020 17.04.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2020 09.04.2020 10:00
Studie rekonstrukce interiérů MěÚ Studénka II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2020 15.04.2020 10:00
Vypracování projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků ve městě Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2020 15.04.2020 10:00
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BYTOVÉM DOMĚ ČP. 810 NA ULICI BUDOVATELSKÉ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2020 10.03.2020 10:00
PD NA REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ V ZŠ A MŠ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2020 31.03.2020 10:00
všechny zakázky