Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodby přísálí Dělnického domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2017 03.07.2017 10:00
PD - Infrastruktura Nová Horka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2017 04.07.2017 10:00
Oprava výtluků,výmolů, propadů a propadlých překopů na místních komunikacích ve Studénce a její části Nové Horce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2017 21.06.2017 09:30
Oprava střechy na MŠ Nová Horka
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2017 20.06.2017 10:00
Oprava podlahy šatny v ZŠ TGM ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2017 19.06.2017 10:00
Oprava pochozí vrstvy tělocvičny na ZŠ Butovická ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2017 19.06.2017 10:00
Výkon technického dozoru investora (TDI) v rámci realizace akce: ,,Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce-Butovicích"
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2017 15.06.2017 11:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace akce ,,Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce-Butovicích"
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2017 15.06.2017 10:00
PROVEDENÍ VEŘEJNÝCH DOBROVOLNÝCH DRAŽEB POZEMKŮ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2017 12.06.2017 10:00
Oprava sociálního zařízení v přísálí Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2017 13.06.2017 10:00
Oprava hlavního schodiště v Dělnickém domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2017 05.06.2017 10:00
Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce - Butovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2017 09.06.2017 10:00
Dodávka a montáž klimatizačního zařízení hudební školy Musicale
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2017 02.06.2017 10:00
Provozování, opravy a údržba VO a montáž a demontáž vánoční výzdoby ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2017 31.05.2017 10:00
Sportovní areál u ZŠ TGM
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2017 24.05.2017 10:00
všechny zakázky