Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
podlimitní Příjem nabídek 27. 09. 2016 19. 10. 2016 10:00
Výměna oken a dveří v budovách města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 10. 08. 2016 22. 08. 2016 10:00
Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 05. 08. 2016 17. 08. 2016 09:30
Zastřešení ocelového přístřešku - ZŠ Butovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 20. 07. 2016 10. 08. 2016 10:00
Kalendář města Studénky pro rok 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 18. 07. 2016 17. 08. 2016 11:00
Obnova a nástřik vodorovného dopravního značení ve Studénce a její části Nová Horka
VZ malého rozsahu Hodnocení 28. 06. 2016 12. 07. 2016 09:30
PD – Cyklostezka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 20. 06. 2016 11. 07. 2016 10:30
REALIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU V PROSTORÁCH FITCENTRA V AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 25. 05. 2016 09. 06. 2016 10:00
Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p. 808 na ulici Budovatelské ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 13. 05. 2016 25. 05. 2016 10:00
Výměna vstupních dveří do bytových domů v majetku města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 13. 05. 2016 26. 05. 2016 10:00
Oprava střešní konstrukce nad bytovou částí domu s byty zvláštního určení
VZ malého rozsahu Hodnocení 13. 05. 2016 25. 05. 2016 10:00
Sanace suterénních učeben na ZŠ T.G.Masaryka
VZ malého rozsahu Hodnocení 06. 05. 2016 19. 05. 2016 11:00
Oprava výtluků,výmolů, propadů, propadlých překopů a asfaltových povrchů na místních komunikacích I. – IV. tř. ve Studénce a její části Nové Horce
VZ malého rozsahu Hodnocení 06. 05. 2016 16. 05. 2016 09:30
Zajištění prací na rekultivaci skládky Radar ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26. 04. 2016 09. 05. 2016 10:00
Projektová dokumentace na obnovu zeleně ve Studénce II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04. 04. 2016 13. 04. 2016 10:00
všechny zakázky