Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru investora na akci Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2017 13.02.2017 09:30
Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2017 13.02.2017 09:30
Výkon autorského dozoru na akci Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2017 13.02.2017 09:30
Nákup osobních automobilů
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2017 20.02.2017 11:00
Zpracování PD na rekonstrukci VO
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2017 15.02.2017 10:00
Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2
podlimitní Hodnocení 05.01.2017 09.02.2017 10:00
Nákup židlí do sálu Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2016 13.10.2016 10:00
Výměna oken a dveří v budovách města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2016 22.08.2016 10:00
Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2016 17.08.2016 09:30
Kalendář města Studénky pro rok 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.07.2016 17.08.2016 11:00
Obnova a nástřik vodorovného dopravního značení ve Studénce a její části Nová Horka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2016 12.07.2016 09:30
PD – Cyklostezka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2016 11.07.2016 10:30
REALIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU V PROSTORÁCH FITCENTRA V AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2016 09.06.2016 10:00
Oprava výtluků,výmolů, propadů, propadlých překopů a asfaltových povrchů na místních komunikacích I. – IV. tř. ve Studénce a její části Nové Horce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2016 16.05.2016 09:30
Studie zprovoznění koupaliště
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2016 30.03.2016 10:00
všechny zakázky