Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup stolů do sálu Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2018 27.11.2018 10:00
Dodání a montáž žaluzií na DZU
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2018 16.11.2018 10:00
ZŠ Sjednocení – energetická opatření – III. část
podlimitní Hodnocení 31.10.2018 19.11.2018 10:00
POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU BUDOV MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2018 12.11.2018 10:00
Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce
podlimitní Hodnocení 22.10.2018 21.11.2018 13:00
Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem
podlimitní Vyhodnoceno 08.10.2018 06.11.2018 13:00
Zpracování PD na elektroinstalaci v Dělnickém domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2018 13.09.2018 10:00
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2018 11.07.2018 13:00
PD na opravu elektroinstalace v Dělnickém domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2018 27.06.2018 10:00
Provádění odběrů a analýz vzorků odpadních vod a kalů a výkon funkce technologa a osoby odpovědné za provozování kanalizací pro veřejnou potřebu
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2018 16.05.2018 13:00
ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ROZVOJE SPORTU MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2017 14.12.2017 10:00
Výměna střešní krytiny nad nebytovou částí DZU ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2017 18.07.2017 10:00
Oprava chodby přísálí Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2017 03.07.2017 10:00
Oprava sociálního zařízení v přísálí Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2017 13.06.2017 10:00
Provozování, opravy a údržba VO a montáž a demontáž vánoční výzdoby ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2017 31.05.2017 10:00
všechny zakázky