Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2018 06.11.2018 13:00
OPRAVA BOWLINGU NA VSH VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2018 17.09.2018 10:00
Zpracování PD na elektroinstalaci v Dělnickém domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2018 13.09.2018 10:00
Výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 810 na ulici Budovatelské ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2018 17.08.2018 12:00
Výměna elektrické pečící pánve v kuchyni školní jídelny při ZŠ T.G. Masaryka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2018 21.08.2018 15:00
Výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 810 na ulici Budovatelská ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2018 21.08.2018 10:00
Oprava části povrchu komunikace na ul. A. Dvořáka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2018 01.08.2018 09:30
Stavební úpravy toalet a umývárny v MŠ R. Tomáška ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2018 20.07.2018 10:00
Zřízení specializovaných odborných učeben - Dodávky
nadlimitní Hodnocení 09.07.2018 15.08.2018 15:00
Zřízení specializovaných odborných učeben - Stavební práce
podlimitní Hodnocení 09.07.2018 10.09.2018 15:00
Výměna střešní krytiny na budově SEPŠ
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2018 20.07.2018 10:00
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2018 11.07.2018 13:00
Stavební opravy učeben na Základních školách Butovická, Sjednocení a T.G. Masaryka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2018 28.06.2018 10:00
PD na opravu elektroinstalace v Dělnickém domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2018 27.06.2018 10:00
Výměna vrat na Poštovní 772
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 19.06.2018 10:00
všechny zakázky