Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru investora (TDI) při akci "Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15. 08. 2016 05. 09. 2016 10:00
Výměna oken a dveří v budovách města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 10. 08. 2016 22. 08. 2016 10:00
Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 05. 08. 2016 17. 08. 2016 09:30
Novostavba chodníkového tělesa na ulici Butovická – I. etapa“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05. 08. 2016 29. 08. 2016 10:00
Zastřešení ocelového přístřešku - ZŠ Butovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 20. 07. 2016 10. 08. 2016 10:00
Kalendář města Studénky pro rok 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 18. 07. 2016 17. 08. 2016 11:00
Změna způsobu odkanalizování RD č.p. 55 a 349 v Butovicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01. 07. 2016 27. 07. 2016 10:00
Obnova a nástřik vodorovného dopravního značení ve Studénce a její části Nová Horka
VZ malého rozsahu Hodnocení 28. 06. 2016 12. 07. 2016 09:30
PD – Cyklostezka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 20. 06. 2016 11. 07. 2016 10:30
Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u budov ve vlastnictví města Studénky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08. 06. 2016 23. 06. 2016 10:00
REALIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU V PROSTORÁCH FITCENTRA V AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 25. 05. 2016 09. 06. 2016 10:00
Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p. 808 na ulici Budovatelské ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 13. 05. 2016 25. 05. 2016 10:00
Oprava střešní konstrukce nad bytovou částí domu s byty zvláštního určení
VZ malého rozsahu Hodnocení 13. 05. 2016 25. 05. 2016 10:00
Výměna vstupních dveří do bytových domů v majetku města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 13. 05. 2016 26. 05. 2016 10:00
Oprava výtluků,výmolů, propadů, propadlých překopů a asfaltových povrchů na místních komunikacích I. – IV. tř. ve Studénce a její části Nové Horce
VZ malého rozsahu Hodnocení 06. 05. 2016 16. 05. 2016 09:30
všechny zakázky