Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2018 11.07.2018 13:00
Stavební opravy učeben na Základních školách Butovická, Sjednocení a T.G. Masaryka ve Studénce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 28.06.2018 10:00
Nákup vánočních motivů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2018 27.06.2018 10:00
PD na opravu elektroinstalace v Dělnickém domě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2018 27.06.2018 10:00
Výměna vrat na Poštovní 772
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 19.06.2018 10:00
Sportovní areál u ZŠ Butovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2018 20.06.2018 13:00
OPRAVA STŘECHY NA MŠ BUDOVATELSKÁ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2018 14.06.2018 10:00
Rekonstrukce kotelny v ZŠ Butovické
podlimitní Hodnocení 01.06.2018 20.06.2018 10:00
Oprava výtluků,výmolů, propadů a propadlých překopů na místních komunikacích ve Studénce a její části Nové Horce
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2018 07.06.2018 09:30
Výměna oken v budově DZU
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2018 24.05.2018 00:00
ZŠ Sjednocení – energetická opatření
podlimitní Hodnocení 27.04.2018 04.06.2018 14:30
Provádění odběrů a analýz vzorků odpadních vod a kalů a výkon funkce technologa a osoby odpovědné za provozování kanalizací pro veřejnou potřebu
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2018 16.05.2018 13:00
Přírodní koupací biotop Studénka - třetí opakované řízení
podlimitní Hodnocení 23.04.2018 28.05.2018 15:30
Stavební opravy šatny u tělocvičny na Základní škole T.G. Masaryka na ul. 2. května ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 18.04.2018 10:00
Vybudování zpevněných ploch na ulici A. Dvořáka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 19.04.2018 08:00
všechny zakázky