Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Sjednocení ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2019 15.10.2019 09:00
Oprava sociálního zázemí na SDH Družstevní
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2019 23.09.2019 10:00
Čištění kanalizace města Studénka a přeprava odpadních vod.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2019 10.09.2019 11:00
Infrastruktura lokality Panská
podlimitní Hodnocení 20.08.2019 16.10.2019 14:30
Studie na vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2019 29.08.2019 10:00
Výměna střešní krytiny na SEPŠ
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2019 26.08.2019 10:00
Oprava balkónů na budově DZU č.p. 779 ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2019 19.08.2019 10:00
Oprava litých chodníků Arm. gen. L. Svobody, Studénka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.07.2019 14.08.2019 10:00
Oprava omítek v suterénu na základní škole Butovická ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2019 01.08.2019 10:00
„Zimní údržba a očista města Studénky“
nadlimitní Vyhodnoceno 09.07.2019 09.09.2019 08:00
Výměna vnitřních dřevěných dveří za dveře plastové v Základní škole Sjednocení ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2019 10.07.2019 10:00
Oprava požárního schodiště na DZU
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2019 03.07.2019 10:00
Změna užívání prostoru učebny na prostor spisovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2019 15.05.2019 10:00
PD – modernizace Dělnického domu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2019 16.05.2019 00:00
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 13:00
všechny zakázky