Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozování, opravy a údržba veřejného osvětlení a montáž a demontáž vánoční výzdoby ve Studénce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 31.05.2021 13:00
Nákup osobního automobilu pro MěP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 02.06.2021 13:00
OPRAVA KAPLIČKY SV. ANNY V BUTOVICÍCH
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 18.05.2021 10:00
REKONSTRUKCE ŠATEN A NAHRAZENÍ NOVÝMI KÓJEMI VČETNĚ̌ ÚPRAVY PODLAHY POD POVRCHOVÝ́ NÁTĚR NA ZŠ SJEDNOCENÍ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 19.05.2021 09:00
PD - Cyklostezka Studénka - Albrechtičky - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2021 18.05.2021 11:00
PD - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická III. etapa - vybudování přechodu pro chodce a nového chodníku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2021 19.05.2021 10:30
Odvodnění objektu garáží Na Kmínku
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2021 10.05.2021 10:00
„Zajištění terénních prací v areálu komunitní kompostárny a rekultivace skládky Radar ve Studénce“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2021 25.05.2021 13:00
Stavební úpravy prostoru šatny v suterénu ZŠ Butovická ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2021 26.04.2021 09:00
Oprava staré zámecké brány
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2021 26.04.2021 13:00
PD - Splašková kanalizace III. etapa Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 28.04.2021 10:30
„Rekonstrukce VO – ul. Sjednocení, 2. úsek“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2021 28.04.2021 13:00
OPRAVA DVOU SKLADŮ V PODKROVÍ MŠ R.TOMÁŠKA VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2021 12.04.2021 09:00
EO budova na ulici Tovární – opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 15.03.2021 07.04.2021 13:00
PD pro výstavbu autobusové zastávky LIDL
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2021 29.03.2021 13:00
všechny zakázky