Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MěÚ – částečná rekonstrukce objektu
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2018 02.02.2018 13:00
Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2018 07.02.2018 15:30
Přírodní koupací biotop Studénka - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 11.01.2018 05.02.2018 15:30
Výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace akce ,,MěÚ - částečná rekonstrukce objektu"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.01.2018 25.01.2018 10:00
ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ROZVOJE SPORTU MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2017 14.12.2017 10:00
PD - Rekonstrukce školních kuchyní Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2017 13.12.2017 10:00
Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - etapa II
podlimitní Hodnocení 20.11.2017 11.12.2017 15:15
Výměna střešní krytiny nad nebytovou částí DZU ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2017 18.07.2017 10:00
Opravy a údržba nebytového fondu v majetku města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2017 20.07.2017 10:00
Oprava chodby přísálí Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2017 03.07.2017 10:00
Oprava sociálního zařízení v přísálí Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2017 13.06.2017 10:00
Oprava hlavního schodiště v Dělnickém domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2017 05.06.2017 10:00
Provozování, opravy a údržba VO a montáž a demontáž vánoční výzdoby ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2017 31.05.2017 10:00
„OBNOVENÍ PC UČEBNY A INOVACE SÍTĚ“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.08.2015 31.08.2015 13:25
všechny zakázky