Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ VÝMĚNA INTERIÉROVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ V ŠJZŠ SJEDNOCENÍ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 15.02.2023 09:00
Hlavní prohlídky mostů a lávek Studénka 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2023 15.02.2023 14:00
Obnova vodorovného dopravního značení ve městě Studénka, 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2023 22.02.2023 14:00
PD – Rekonstrukce osvětlovací soustavy hrací plochy v objektu VSH Studénka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.12.2022 18.01.2023 09:00
Protipovodňová opatření města Studénky
podlimitní Hodnocení 22.11.2022 12.12.2022 10:00
Modernizace Dělnického domu ve Studénce
podlimitní Příjem nabídek 01.11.2022 15.02.2023 10:00
PD na rekonstrukci mostu ul. Družstevní, Studénka, 2. opakované zadání
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2022 16.11.2022 14:00
Opravy a údržba nebytového fondu v majetku města Studénky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2022 13.10.2022 10:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2022 24.08.2022 10:00
PD - sportoviště Nová Horka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2022 20.07.2022 15:00
„Založení trvalkových záhonů ve Studénce I. část“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 24.05.2022 09:00
PD - Rozšíření kapacity hřbitovů ve Studénce - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 02.06.2022 10:00
Betonové oplocení hřbitova ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2022 10.05.2022 10:00
všechny zakázky