Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zastupující zadavatel pro výběrové řízení dle zákona k zakázce na stavební práce „MěÚ Studénka – částečná rekonstrukce objektu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2017 04.05.2017 10:00
Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p. 809 na ul. Budovatelské ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2017 18.04.2017 10:00
ODSTAVNÉ PLOCHY ARM. GEN. L. SVOBODY
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2017 12.04.2017 10:00
Pořízení konvektomatu do kuchyně školní jídelny při Základní škole T. G. Masaryka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2017 03.04.2017 10:00
Oprava chodníku u Základní školy T.G. Masaryka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2017 30.03.2017 10:00
Opravy a údržba domovního a bytového fonduv majetku města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2017 20.03.2017 10:00
PD - Přírodní biotop
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2017 17.03.2017 10:00
Výměna vrat v dílnách na Poštovní 772
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2017 22.03.2017 10:00
Výkon technického dozoru investora na akci Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2017 13.02.2017 09:30
Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2017 13.02.2017 09:30
Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2
podlimitní Hodnocení 05.01.2017 09.02.2017 10:00
Nákup židlí do sálu Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2016 13.10.2016 10:00
Výměna oken a dveří v budovách města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2016 22.08.2016 10:00
Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2016 17.08.2016 09:30
Kalendář města Studénky pro rok 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2016 17.08.2016 11:00
všechny zakázky