Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka ve Studénce
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 18.06.2019 10:00
Změna užívání prostoru učebny na prostor spisovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2019 15.05.2019 10:00
PD – modernizace Dělnického domu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2019 16.05.2019 00:00
Zajištění terénních prací v areálu komunitní kompostárny a rekultivace skládky Radar ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2019 14.05.2019 10:00
Zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka“
nadlimitní Hodnocení 01.04.2019 06.05.2019 10:00
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 13:00
PD oprava šaten a sprch na VSH
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2019 14.03.2019 09:00
Vybudování odstavných ploch u MŠ Komenského a oprava přilehlého chodníku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2019 11.03.2019 09:30
Obnova vodorovného dopravního značení a její části Nová Horka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.01.2019 04.02.2019 09:30
Dodání a montáž žaluzií na DZU
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2018 16.11.2018 10:00
Zpracování PD na elektroinstalaci v Dělnickém domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2018 13.09.2018 10:00
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2018 11.07.2018 13:00
Provádění odběrů a analýz vzorků odpadních vod a kalů a výkon funkce technologa a osoby odpovědné za provozování kanalizací pro veřejnou potřebu
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2018 16.05.2018 13:00
ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ROZVOJE SPORTU MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2017 14.12.2017 10:00
Oprava chodby přísálí Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2017 03.07.2017 10:00
všechny zakázky