Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna střešní krytiny na zimním stadionu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2016 31.10.2016 10:00
Nákup židlí do sálu Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2016 13.10.2016 10:00
Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
podlimitní Hodnocení 27.09.2016 20.10.2016 12:30
Výměna oken a dveří v budovách města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2016 22.08.2016 10:00
Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2016 17.08.2016 09:30
Zastřešení ocelového přístřešku - ZŠ Butovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2016 10.08.2016 10:00
Kalendář města Studénky pro rok 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.07.2016 17.08.2016 11:00
Obnova a nástřik vodorovného dopravního značení ve Studénce a její části Nová Horka
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2016 12.07.2016 09:30
PD – Cyklostezka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2016 11.07.2016 10:30
REALIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU V PROSTORÁCH FITCENTRA V AREÁLU ZIMNÍHO STADIONU VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2016 09.06.2016 10:00
Výměna střešní krytiny na bytovém domě č.p. 808 na ulici Budovatelské ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2016 25.05.2016 10:00
Výměna vstupních dveří do bytových domů v majetku města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2016 26.05.2016 10:00
Oprava střešní konstrukce nad bytovou částí domu s byty zvláštního určení
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2016 25.05.2016 10:00
Sanace suterénních učeben na ZŠ T.G.Masaryka
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2016 19.05.2016 11:00
Oprava výtluků,výmolů, propadů, propadlých překopů a asfaltových povrchů na místních komunikacích I. – IV. tř. ve Studénce a její části Nové Horce
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2016 16.05.2016 09:30
všechny zakázky