Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příprava a organizace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb řešených metodou EPC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2020 12.10.2020 10:00
„OPRAVA LITÉHO CHODNÍKU NA UL. 2. KVĚTNA (U KVĚTINKY) VE STUDÉNCE“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2020 14.09.2020 10:00
Výměna oken v budově SEPŠ Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2020 25.08.2020 10:00
Vybudování odstavné plochy pro osobní automobily na ul. Malá strana, Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2020 04.08.2020 10:00
PD na rekonstrukci střechy Dělnického domu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2020 14.07.2020 10:00
PD PRO OPRAVU PŘÍJEZDOVÝCH CEST KE ŠKOLNÍM JÍDELNÁM ZŠ FKT A ZŠ SJEDNOCENÍ, OPRAVA CHODNIKU A KOMUNIKACE MEZI ZŠ FKT A PARKEM
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 15.07.2020 10:00
VYPRACOVÁNÍ PASPORTU DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ PRO MĚSTO STUDÉNKA
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 16.07.2020 10:00
Lokální oprava fasády na Novém zámku ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2020 01.07.2020 10:00
OPRAVA OMÍTEK A PODLAHY V UČEBNĚ DÍLEN V SUTERÉNU ZŠ BUTOVICKÁ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2020 17.06.2020 10:00
Vybudování odstavných ploch u bývalé ZŠ na ul. Tovární a u zdravotního střediska na ul. Malá strana
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 22.04.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora (BOZP) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2020 17.04.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2020 09.04.2020 10:00
Studie rekonstrukce interiérů MěÚ Studénka II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2020 15.04.2020 10:00
Vypracování projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků ve městě Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2020 15.04.2020 10:00
PD – Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 28.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››