Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka
podlimitní Příjem nabídek 27.01.2020 17.02.2020 14:30
PD na odkanalizování části Dělnického domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 10:00
Zajištění konzultačních služeb a výkonu zadavatelské činnosti na veřejnou zakázku ,,Zpracování zadávací dokumentace a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC pro objekty v majetku města Studénka"
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2019 12.12.2019 10:45
PD - Hala pro míčové sporty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2019 16.12.2019 10:00
Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa
podlimitní Hodnocení 25.11.2019 08.01.2020 14:30
Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Sjednocení ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2019 15.10.2019 09:00
Čištění kanalizace města Studénka a přeprava odpadních vod.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2019 10.09.2019 11:00
Infrastruktura lokality Panská
podlimitní Hodnocení 20.08.2019 16.10.2019 14:30
Studie na vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 29.08.2019 10:00
Výměna střešní krytiny na SEPŠ
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2019 26.08.2019 10:00
Oprava balkónů na budově DZU č.p. 779 ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2019 19.08.2019 10:00
Oprava omítek v suterénu na základní škole Butovická ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2019 01.08.2019 10:00
„Zimní údržba a očista města Studénky“
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 09.09.2019 08:00
Oprava požárního schodiště na DZU
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2019 03.07.2019 10:00
Cyklostezka ve Studénce
podlimitní Zadáno 14.05.2019 27.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››