Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Havarijní oprava opěrné zídky, Poštovní, Studénka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2022 13.06.2022 00:00
„Oprava komunikace Na Trávníkách“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 06.06.2022 15:00
PD - Vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 25.05.2022 15:00
Rekonstrukce VO – ul. 2. května, sever
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 24.05.2022 10:00
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY, ODPADŮ A OPRAVA SOC. ZÁZEMÍ NA 1. STUPNI ZŠ BUTOVICKÁ
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 24.05.2022 09:00
„Založení trvalkových záhonů ve Studénce I. část“
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 24.05.2022 09:00
Stavební úpravy prostoru šaten a sprch na koupališti
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 16.05.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace na opravu kamenného mostu ul. Družstevní, Studénka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 25.05.2022 14:00
PD – Modernizace učeben na základních školách ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 16.05.2022 10:00
PD - Rozšíření kapacity hřbitovů ve Studénce - opakované zadání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2022 02.06.2022 10:00
OPRAVA BALKÓNŮ BYTOVÉHO DOMU ČP. 810 NA UL. BUDOVATELSKÁ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2022 16.05.2022 09:00
Betonové oplocení hřbitova ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2022 10.05.2022 10:00
"ODSTAVNÁ PLOCHA NA UL. POŠTOVNÍ, STUDÉNKA"
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2022 27.04.2022 14:00
Sanace stropu a krovu na Starém zámku I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2022 21.04.2022 10:00
VZ Odkanalizování části Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2022 19.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››