Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování odstavných ploch u bývalé ZŠ na ul. Tovární a u zdravotního střediska na ul. Malá strana
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2020 22.04.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora (BOZP) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2020 17.04.2020 10:00
OPRAVA CHODNÍKU V AREÁLU MŠ BUDOVATELSKÁ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2020 30.04.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2020 09.04.2020 10:00
Studie rekonstrukce interiérů MěÚ Studénka II. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 15.04.2020 10:00
OPRAVA PŘEDNÍHO PLOTU A PODEZDÍVKY V MŠ KOMENSKÉHO VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 23.04.2020 10:00
Vypracování projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků ve městě Studénka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 15.04.2021 10:00
PD – Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2020 28.04.2020 10:00
PD - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická III. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2020 16.03.2020 10:00
Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka
nadlimitní Hodnocení 26.02.2020 31.03.2020 10:00
Opravy výtluků, výmolů, propadů a propadlých překopů a další opravy na místních komunikacích ve městě Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 10.03.2020 10:00
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjednocení
nadlimitní Hodnocení 25.02.2020 31.03.2020 10:00
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BYTOVÉM DOMĚ ČP. 810 NA ULICI BUDOVATELSKÉ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2020 10.03.2020 10:00
PD NA REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ V ZŠ A MŠ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.02.2020 31.03.2020 10:00
Oprava litých chodníků Arm. gen. L. Svobody, Studénka. 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2020 03.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››