Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPRAVA OBSLUŽNÉ JÍMKY KAŠNY, STUDÉNKA“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 16.06.2021 10:00
Dodání a instalace workoutového hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2021 01.06.2021 10:00
Výměna oken v budově ZUŠ Butovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2021 27.05.2021 10:00
Provozování, opravy a údržba veřejného osvětlení a montáž a demontáž vánoční výzdoby ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2021 31.05.2021 13:00
Nákup osobního automobilu pro MěP
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2021 02.06.2021 13:00
OPRAVA KAPLIČKY SV. ANNY V BUTOVICÍCH
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2021 18.05.2021 10:00
REKONSTRUKCE ŠATEN A NAHRAZENÍ NOVÝMI KÓJEMI VČETNĚ̌ ÚPRAVY PODLAHY POD POVRCHOVÝ́ NÁTĚR NA ZŠ SJEDNOCENÍ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2021 19.05.2021 09:00
PD - Cyklostezka Studénka - Albrechtičky - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2021 18.05.2021 11:00
Odvodnění objektu garáží Na Kmínku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2021 10.05.2021 10:00
Stavební úpravy prostoru šatny v suterénu ZŠ Butovická ve Studénce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2021 26.04.2021 09:00
Oprava staré zámecké brány
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2021 26.04.2021 13:00
„Rekonstrukce VO – ul. Sjednocení, 2. úsek“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2021 28.04.2021 13:00
OPRAVA DVOU SKLADŮ V PODKROVÍ MŠ R.TOMÁŠKA VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2021 12.04.2021 09:00
EO budova na ulici Tovární – opakované řízení
podlimitní Zadáno 15.03.2021 07.04.2021 13:00
PD pro výstavbu autobusové zastávky LIDL
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 29.03.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››