Veřejná zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjednocení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 926
Systémové číslo: P20V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007299
Datum zahájení: 25.02.2020
Nabídku podat do: 31.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjednocení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou dodávky a stavební práce. Jedná se o rekonstrukci technologie kuchyní a přidružených prostor.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatné části, a to:
Část 1 – Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Sjednocení - stavba
Předmětem prací jsou vnitřní úpravy kuchyně. Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený. K dispoziční úpravě dojde především v 1.NP, ale částečně i v 1.PP. V 1.PP nově vzniknou šatny se sprchou pro muže a ženy, bude přemístěna stávající prádelna do místnosti mezi šatnami. Bude provedena rekonstrukce WC a rekonstrukce hrubé přípravny zeleniny. V 1.NP dojde k demolici některých stávajících příček a budou provedeny nové, nově vznikne denní místnost a WC pro zaměstnance. Bude provedena kompletní změna dispozice provozu kuchyně.
Předmět části veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací,
zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1, s názvem „Rekonstrukce školních kuchyní Studénka“, „objekt SO 02 – Rekonstrukce kuchyně ZŠ Sjednocení“, zpracovanou společností Technoprojekt, a.s., sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27810054 a výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Část 2 – Dodávka technologie kuchyně
Předmětem části 2 je dodávka gastronomické technologie a zařízení, které bude umístěno v prostorách v prostorách školní kuchyně ZŠ Sjednocení, tj. v prostorách rekonstruovaných v rámci části 1 této zakázky. Pořizované gastronomické zařízení je definováno v příloze č. 1 této veřejné zakázky, která je součástí projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce školních kuchyní Studénka“, „objekt SO 02 – Rekonstrukce kuchyně ZŠ Sjednocení“, jež byla zpracována společností Technoprojekt, a.s., sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27810054. Dále je předmět definován soupisem dodávek a technickou
specifikací (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 010 742 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-studenka.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy