Veřejná zakázka: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 912
Systémové číslo: P19V00000051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.11.2019
Nabídku podat do: 08.01.2020 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Novostavba komunikace pro pěší na ul. Butovická řeší bezpečný a pohodlný pohyb pěších v této lokalitě. Novostavba navazuje na svém začátku na již vybudovaný chodník a na svém konci na projekt autobusové točny se zastávkou a na stávající chodníkové těleso. Tudíž realizací tohoto chodníkového tělesa dojde ke kompletnímu propojení dané lokality s okolím. Řešení pohybu chodců bude ucelené a plně vyhovující. Součástí tohoto projektu je také přechod pro chodce, na který bude navazovat nová autobusová zastávka (řeší jiná PD – blíže viz dále) a rekonstrukce stávající autobusové zastávky na ul. Butovická (Studénka, Butovice, transformátor). Novostavba chodníku je v délce cca 647,00 m a je vedena po levé straně MK ul. Butovická (sil. II/464) – vlevo ve směru jízdy na Bílovec. Šířka chodníku je v rozmezí od 1,50 – 1,75 m v závislosti na podmínkách. V současném stavu je v místě uvažované novostavby zeleň. Realizace chodníkového tělesa vyvolá další nezbytné stavby, bez kterých nelze stavbu chodníku dokončit. Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace (SO 04), přeložky oplocení (SO 06) a osvětlení přechodu pro chodce (SO 08) - blíže viz PD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 764 407 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-studenka.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy