Veřejná zakázka: PD- Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny v prostorách "Sport centrum" ve Studénce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1280
Systémové číslo: P23V00000073
Evidenční číslo zadavatele: Spis 301/2023/SŘÚPaR/Mar
Datum zahájení: 26.07.2023
Nabídku podat do: 28.08.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD- Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny v prostorách "Sport centrum" ve Studénce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace s názvem „PD – Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny v prostorách „Sport centrum“ ve Studénce“ pro povolení a pro provádění stavby, vč. obstarání všech dokladů opravňujících zadavatele dílo dle projektové dokumentace realizovat. Dokumentace budou zpracovány dle platné legislativy, zejména dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jakožto prováděcího předpisu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Místo plnění : objekt na parc. č. 1640/3 v k. ú. Butovice, ul. Budovatelská 769, Studénka – Butovice, PSČ 742 13

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-studenka.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky