Veřejná zakázka: PD - Cyklostezka Studénka - Albrechtičky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1128
Systémové číslo: P22V00000047
Datum zahájení: 04.03.2022
Nabídku podat do: 06.04.2022 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Cyklostezka Studénka - Albrechtičky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace s názvem „PD – Cyklostezka Studénka – Albrechtičky“ pro společné povolení stavby a provedení stavby, vč. obstarání všech dokladů opravňujících zadavatele dílo dle projektové dokumentace realizovat. Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy, zejména dle vyhl. č. 169/2016 Sb., jakožto prováděcího předpisu zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. PD bude zpracována dle ,,Pravidel pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty“, které vydal Státní fond dopravní infrastruktury.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Republiky 762
742 13 Studénka

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky