Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD - Cyklostezka Studénka - Albrechtičky
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace s názvem „PD – Cyklostezka Studénka – Albrechtičky“ pro společné povolení stavby a provedení stavby, vč. obstarání všech dokladů opravňujících zadavatele dílo dle projektové dokumentace realizovat. Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy, zejména dle vyhl. č. 169/2016 Sb., jakožto prováděcího předpisu zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. PD bude zpracována dle ,,Pravidel pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty“, které vydal Státní fond dopravní infrastruktury.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Republiky 762
742 13 Studénka
Kontakt: Ing. Jan Krzák
tel.: 556 414 0303
e-mail: krzak@mesto-studenka.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.04.2022 15:00
Datum zahájení: 04.03.2022 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: