Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken na budově SEPŠ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 16.06.2020 10:00
Oprava zábradlí na terase u dělnického domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 09.06.2020 10:00
OPRAVA OMÍTEK A PODLAHY V UČEBNĚ DÍLEN V SUTERÉNU ZŠ BUTOVICKÁ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 17.06.2020 10:00
SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA NA MŠ BUTOVICKÁ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2020 14.05.2020 10:00
Vybudování odstavných ploch u bývalé ZŠ na ul. Tovární a u zdravotního střediska na ul. Malá strana
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2020 22.04.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora (BOZP) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2020 17.04.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2020 09.04.2020 10:00
Studie rekonstrukce interiérů MěÚ Studénka II. kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2020 15.04.2020 10:00
Vypracování projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků ve městě Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2020 15.04.2020 10:00
PD – Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2020 28.04.2020 10:00
Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka
nadlimitní Vyhodnoceno 26.02.2020 31.03.2020 10:00
Opravy výtluků, výmolů, propadů a propadlých překopů a další opravy na místních komunikacích ve městě Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 10.03.2020 10:00
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BYTOVÉM DOMĚ ČP. 810 NA ULICI BUDOVATELSKÉ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2020 10.03.2020 10:00
PD NA REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ V ZŠ A MŠ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2020 31.03.2020 10:00
Oprava litých chodníků Arm. gen. L. Svobody, Studénka. 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2020 03.03.2020 10:00
všechny zakázky