Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování odstavných ploch u bývalé ZŠ na ul. Tovární a u zdravotního střediska na ul. Malá strana
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2020 22.04.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora (BOZP) v rámci realizace akce: „Cyklistická stezka Nová Horka“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2020 17.04.2020 10:00
OPRAVA CHODNÍKU V AREÁLU MŠ BUDOVATELSKÁ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2020 30.04.2020 10:00
Studie rekonstrukce interiérů MěÚ Studénka II. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 15.04.2020 10:00
OPRAVA PŘEDNÍHO PLOTU A PODEZDÍVKY V MŠ KOMENSKÉHO VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 23.04.2020 10:00
Vypracování projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků ve městě Studénka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 15.04.2021 10:00
PD – Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2020 28.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016