Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka
podlimitní Příjem nabídek 27.01.2020 17.02.2020 14:30
PD na odkanalizování části Dělnického domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016