Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPRAVY DLÁŽDĚNÝCH CHODNÍKOVÝCH TĚLES VE MĚSTĚ STUDÉNKA 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2024 15.04.2024 10:00
Studie využití areálu letního stadionu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2024 28.03.2024 10:00
Výstavba chodníkového tělesa na ul. L. Janáčka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2024 20.03.2024 15:00
VZ"VÝMĚNA ROZVODŮ VODY, ODPADŮ A OPRAVA SOC. ZÁZEMÍ V DRUŽINĚ ZŠ BUTOVICKÁ"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2024 18.03.2024 09:00
Vrtané studny Stud-1 a Stud-2 vč. jejich připojení na novou akumulační nádrž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.02.2024 13.03.2024 10:00
Zhotovení změn č. 8 a 9 Územního plánu Studénka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2024 13.03.2024 14:00
Dodávka výpočetní techniky pro stavební úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2024
Pořízení nového informačního systému (software) pro Městskou policii Studénka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2024
"VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NA BYTOVÉM DOMĚ ČP. 811 VE STUDÉNCE"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2024 20.02.2024 09:00
"Opravy výtluků, výmolů, propadů vč. propadlých překopů a další opravy na místních komunikacích se městě Studénka"
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2024 15.01.2024 10:00
Restaurování záklopového stropu v interiéru Nového zámku ve Studénce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2023
Provádění odběrů a analýz vzorků povrchové vody, odpadních vod a kalů a výkon funkce technologa a odborného zástupce provozovatele
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2023 30.11.2023 10:00
Nákup rozmetadla 8500 HillTip IceStriker
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2023 22.11.2023 00:00
„Čištění dešťových vpustí ve městě Studénka“ – opakované zadání
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2023 27.11.2023 14:00
OPRAVY A ÚDRŽBA DBF V MAJETKU MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2023 24.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››