Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění odběrů a analýz vzorků povrchové vody, odpadních vod a kalů a výkon funkce technologa a odborného zástupce provozovatele
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2023 30.11.2023 10:00
„Čištění dešťových vpustí ve městě Studénka“ – opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2023 27.11.2023 14:00
Opravy a údržba nebytového fondu v majetku města Studénky
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 23.11.2023 09:00
OPRAVY A ÚDRŽBA DBF V MAJETKU MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2023 24.10.2023 09:00
Nový Zámek ve Studénce - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 27.09.2023 09:00
Rekonstrukce šaten zimního stadionu ve Studénce
podlimitní Zadáno 22.09.2023 18.10.2023 10:00
PD-Zřízení dětské skupiny Studénka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2023 20.09.2023 16:00
ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE PO ŽIVELNÉ POHROMĚ - STRŽENÍ STŘECHY V BYTOVÉM DOMĚ ČP. 810
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2023
Suchý poldr P7 ve Studénce - geodetické zaměření a sledování sdruženého objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2023 01.09.2023 09:00
Nový zámek ve Studénce-oprava elektroinstalace, EZS, kamery a nahrávacího zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2023 01.09.2023 09:00
ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2023 28.08.2023 09:00
PD- Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny v prostorách "Sport centrum" ve Studénce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2023 28.08.2023 14:00
Dodávka el. energie v síti NN a VN a plynu pro OM města Studénky a jeho příspěvkových organizací
nadlimitní Zadáno 10.07.2023 11.07.2023 14:00
PD – Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektro rozvodů v budově MěÚ ve Studénce
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2023 14.06.2023 10:00
VYBUDOVÁNÍ ODSTAVNÉ PLOCHY U ZŠ FKT NA UL. 2. KVĚTNA
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2023 12.07.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››