Veřejná zakázka: PD-Zřízení dětské skupiny Studénka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1296
Systémové číslo: P23V00000089
Evidenční číslo zadavatele: Spis 300/2023/SŘÚPaR/Mar
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.09.2023
Nabídku podat do: 20.09.2023 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD-Zřízení dětské skupiny Studénka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem je vypracování projektové dokumentace, která bude obsahovat samostatnou dokumentaci na odstranění stavby a projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební povolení a pro provádění na výstavbu nové budovy sloužící pro provoz dětských skupin. Předpokládá se využití objektu pro dvě dětské skupiny s kapacitou 36 dětí předškolního věku ( pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky), obě skupiny pro 18 dětí, celkem cca 350 m2 podlahové plochy. V budově musí být řešeny místnosti pro denní pobyt dětí, ložnice včetně zázemí pro děti, personál a provoz ( hygienická zařízení, šatny, výdejna jídel, prostory pro úklid, nakládání s prádlem, apod.). Příprava jídel bude zajištěna v jiném stravovacím zařízení. Součástí PD bude i úprava nezastavěné venkovní plochy pro pobyt a hry dětí včetně herních prvků, laviček, pískoviště, přístřešku, oplocení, nezbytná úprava zeleně,... Zahrada pro děti musí být propojena s interiérem budovy. V okolí novostavby budou řešeny i úpravy venkovního prostranství např. chodníky, bezbariérový vstup do objektu, přístupové komunikace, zpevněné plochy, odstavná stání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Republiky 762
742 13 Studénka

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky