Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PD - Vybudování kontejnerových stání ve Studénce – 2. opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 16.10.2023 10:00
Rekonstrukce šaten zimního stadionu ve Studénce
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 12.10.2023 10:00
ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2023 28.08.2023 09:00
PD- Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny v prostorách "Sport centrum" ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2023 28.08.2023 14:00
ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ VE MĚSTĚ STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2023 28.08.2023 14:00
Studie pro vybudování odstavných ploch ve Studénce-Butovicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2023 10.07.2023 14:00
Sanace stropu a krovu na Starém zámku II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 11.04.2023 10:00
Rekonstrukce Podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2023 03.04.2023 13:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Studénka
nadlimitní V jednání 06.02.2023 13.03.2023 10:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2022 24.08.2022 10:00
„Založení trvalkových záhonů ve Studénce I. část“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 24.05.2022 09:00
všechny zakázky