Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
OPRAVY DLÁŽDĚNÝCH CHODNÍKOVÝCH TĚLES VE MĚSTĚ STUDÉNKA 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2024 15.04.2024 10:00
Studie využití areálu letního stadionu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2024 28.03.2024 10:00
Výstavba chodníkového tělesa na ul. L. Janáčka ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2024 20.03.2024 15:00
VZ"VÝMĚNA ROZVODŮ VODY, ODPADŮ A OPRAVA SOC. ZÁZEMÍ V DRUŽINĚ ZŠ BUTOVICKÁ"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2024 18.03.2024 09:00
Vrtané studny Stud-1 a Stud-2 vč. jejich připojení na novou akumulační nádrž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.02.2024 13.03.2024 10:00
"VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NA BYTOVÉM DOMĚ ČP. 811 VE STUDÉNCE"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2024 20.02.2024 09:00
"Opravy výtluků, výmolů, propadů vč. propadlých překopů a další opravy na místních komunikacích se městě Studénka"
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2024 15.01.2024 10:00
„Čištění dešťových vpustí ve městě Studénka“ – opakované zadání
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2023 27.11.2023 14:00
„Založení trvalkových záhonů ve Studénce I. část“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 24.05.2022 09:00
všechny zakázky