Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BYTOVÉM DOMĚ ČP. 810 NA ULICI BUDOVATELSKÉ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2020 10.03.2020 10:00
PD NA REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ V ZŠ A MŠ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 31.03.2020 10:00
Studie rekonstrukce interiérů MěÚ Studénka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 26.02.2020 10:00
Oprava litých chodníků Arm. gen. L. Svobody, Studénka. 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2020 03.03.2020 10:00
Obnova stávajícího vodorovného značení ve Studénce a její části Nová Horka, 2020.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2020 04.03.2020 10:00
REKONSTRUKCE BYTU ŠKOLNÍKA ZŠ SJEDNOCENÍ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2020 03.03.2020 10:00
Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka – opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 10.02.2020 26.02.2020 10:00
Nové herní prvky na území města Studénky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2020 24.02.2020 10:00
PD NA SANAČNÍ PRÁCE V ZŠ A MŠ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2020 27.02.2020 10:00
Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka
podlimitní Hodnocení 27.01.2020 17.02.2020 14:30
PD na odkanalizování části Dělnického domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2020 30.01.2020 10:00
Zajištění konzultačních služeb a výkonu zadavatelské činnosti na veřejnou zakázku ,,Zpracování zadávací dokumentace a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC pro objekty v majetku města Studénka"
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2019 12.12.2019 10:45
PD - Hala pro míčové sporty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2019 16.12.2019 10:00
Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa
podlimitní Hodnocení 25.11.2019 08.01.2020 14:30
Čištění kanalizace města Studénka a přeprava odpadních vod.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2019 10.09.2019 11:00
všechny zakázky