Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka
podlimitní Příjem nabídek 27.01.2020 17.02.2020 14:30
PD na odkanalizování části Dělnického domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 10:00
Zajištění konzultačních služeb a výkonu zadavatelské činnosti na veřejnou zakázku ,,Zpracování zadávací dokumentace a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC pro objekty v majetku města Studénka"
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2019 12.12.2019 10:45
PD - Hala pro míčové sporty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2019 16.12.2019 10:00
Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa
podlimitní Hodnocení 25.11.2019 08.01.2020 14:30
Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Sjednocení ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2019 15.10.2019 09:00
Čištění kanalizace města Studénka a přeprava odpadních vod.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2019 10.09.2019 11:00
Infrastruktura lokality Panská
podlimitní Hodnocení 20.08.2019 16.10.2019 14:30
Výměna střešní krytiny na SEPŠ
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2019 26.08.2019 10:00
Oprava balkónů na budově DZU č.p. 779 ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2019 19.08.2019 10:00
Oprava omítek v suterénu na základní škole Butovická ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2019 01.08.2019 10:00
Oprava požárního schodiště na DZU
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2019 03.07.2019 10:00
PD – modernizace Dělnického domu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2019 16.05.2019 00:00
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 13:00
PD oprava šaten a sprch na VSH
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2019 14.03.2019 09:00
všechny zakázky