Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PD - sportoviště Nová Horka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2022 20.07.2022 15:00
Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka - I
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2022 01.08.2022 10:00
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 26.07.2022 10:00
Oprava litých chodníků, hřbitov, Studénka
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 29.06.2022 14:00
PD PRO VÝSTAVBU CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA UL. L. JANÁČKA VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 27.06.2022 14:00
Výměna oken v budově ZUŠ Butovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2022 16.06.2022 10:00
VZ "VENKOVNÍ SANACE ZDIVA MŠ R.TOMÁŠKA VE STUDÉNCE"
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2022 13.06.2022 09:00
Havarijní oprava opěrné zídky, Poštovní, Studénka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2022 13.06.2022 00:00
„Oprava komunikace Na Trávníkách“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 13.06.2022 15:00
PD - Vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 25.05.2022 15:00
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY, ODPADŮ A OPRAVA SOC. ZÁZEMÍ NA 1. STUPNI ZŠ BUTOVICKÁ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2022 24.05.2022 09:00
„Založení trvalkových záhonů ve Studénce I. část“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 24.05.2022 09:00
Stavební úpravy prostoru šaten a sprch na koupališti
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 16.05.2022 10:00
PD – Modernizace učeben na základních školách ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 16.05.2022 10:00
PD - Rozšíření kapacity hřbitovů ve Studénce - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 02.06.2022 10:00
všechny zakázky