Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava požárního schodiště na DZU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2019 03.07.2019 10:00
Oprava vnějšího schodiště a bočních teras na MŠ Budovatelská ve Studénce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 28.06.2019 08:00
PD PRO DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ KOMUNIKACE NA UL. PANSKÁ A PD NA OPRAVU KOMUNIKACE UL. DRUŽSTEVNÍ VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2019 26.06.2019 10:00
Oprava oplocení v Mateřské škole na ulici Butovické ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2019 12.06.2019 10:30
Oprava oplocení v Mateřské škole na ulici Budovatelské ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2019 10.06.2019 10:30
Oprava oplocení v Mateřské škole na ulici Poštovní ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2019 13.06.2019 10:30
Cyklostezka ve Studénce
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 27.06.2019 10:00
Změna užívání prostoru učebny na prostor spisovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2019 15.05.2019 10:00
PD – modernizace Dělnického domu ve Studénce
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2019 16.05.2019 00:00
Zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka“
nadlimitní Hodnocení 01.04.2019 06.05.2019 10:00
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 13:00
PD oprava šaten a sprch na VSH
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2019 14.03.2019 09:00
Vybudování odstavných ploch u MŠ Komenského a oprava přilehlého chodníku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2019 11.03.2019 09:30
Obnova vodorovného dopravního značení a její části Nová Horka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.01.2019 04.02.2019 09:30
Dodání a montáž žaluzií na DZU
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2018 16.11.2018 10:00
všechny zakázky