Veřejné zakázky města Studénky

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Studénka
IČO: 00298441
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634091
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mesto-studenka.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/studenka

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nové herní prvky na území města Studénky v r. 2023 – opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 12.06.2023 14:00
Nákup serverů – 2 ks, opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 09.06.2023 10:00
PD – Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektro rozvodů v budově MěÚ ve Studénce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2023 14.06.2023 10:00
VYBUDOVÁNÍ ODSTAVNÉ PLOCHY U ZŠ FKT NA UL. 2. KVĚTNA
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2023 12.07.2023 14:00
OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA UL. A. DVOŘÁKA VE STUDÉNCE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2023 10.07.2023 14:00
Studie pro vybudování odstavných ploch ve Studénce-Butovicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2023 10.07.2023 14:00
Modernizace Dělnického domu ve Studénce - opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 28.03.2023 29.05.2023 10:00
Sanace stropu a krovu na Starém zámku II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 11.04.2023 10:00
PD - Vybudování kruhového objezdu Nová Horka - Bartošovice - opakované řízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.03.2023 21.04.2023 10:00
Rekonstrukce Podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2023 03.04.2023 13:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Studénka
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 06.02.2023 13.03.2023 10:00
VZ VÝMĚNA INTERIÉROVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ V ŠJZŠ SJEDNOCENÍ
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2023 15.02.2023 09:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2022 24.08.2022 10:00
„Založení trvalkových záhonů ve Studénce I. část“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 24.05.2022 09:00
všechny zakázky