Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání a instalace workoutového hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 01.06.2021 10:00
Dohoda o sdružené platbě pojistného za pojistné smlouvy zařazené do inkasní skupiny - pojištění vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020
Obnova zeleně ve městě Studénka III. etapa
podlimitní Zadáno 03.11.2020 23.11.2020 10:00
Příprava a organizace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb řešených metodou EPC
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 12.10.2020 10:00
Smlouva o výkonu kontrolní činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2020
Smlouva o poskytnutí daňového poradenství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2020
Investiční úvěr s revolvingovou částí
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.10.2019
Smlouva o kontokorentním úvěru
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.10.2019
Licenční smlouva televize POLAR
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.09.2019
Čištění kanalizace města Studénka a přeprava odpadních vod.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 10.09.2019 11:00
Smlouva o úvěru na financování projektu ZŠ Sjednocení - energetické opatření
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.08.2018
Smlouva o pojištění majetku podnikatelů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017
Smlouva o úvěru na refinancování dvou úvěrů u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. použitých na financování investice - projektu "Odkanalizování části Stduénka I"
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.07.2014
Příkazní smlouva č. nSIPO 07 - 13/2014
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.03.2014 19.02.2024 09:50
Smlouva o úvěru na spolufinancování projektu "ZŠ Butovická - energetická opatření"
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.01.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››