Veřejná zakázka: Infrastruktura lokality Panská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 905
Systémové číslo: P19V00000044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.08.2019
Nabídku podat do: 16.10.2019 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Infrastruktura lokality Panská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je příprava technické a dopravní infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v severovýchodní části obce Studénka. Záměr bude realizován převážně na pozemku č.2082/89 s možným dotčením stavbou i sousedních pozemků 2082/90-99. Pozemek je v současné době ornou půdou v majetku stavebníka. Sousední pozemky (2082/90-99 jsou také v současné době orná půda) jsou také v majetku stavebníka. Pozemek je mírně svažitý směrem k ulici Panská. Pozemek parc.č. 2082/89 bude využit jako pozemní místní komunikace v lokalitě zástavby rodinnými domy. Tento pozemek bude připraven předem včetně uloženi všech sítí technické infrastruktury, po jeho realizaci budou jednotlivé sousední pozemky stavebníkem rozprodány soukromým zájemcům o výstavbu rodinných domů. Samotné řešeni pozemku č.2082/89 se děli na dvě základní zóny - příjezdová dvoupruhová obousměrná komunikace se souběžně vedoucím chodníkem a část zcela zklidněné obytné zóny, kde jednopruhová obousměrná komunikace šířky 3,5m slouží jak pro dopravní tak i pěší obslužnost. V centru parcely 2082/89 je na základě nejvhodnějších provozních vazeb umístěno stavebně definované kontejnerové stání.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 060 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-studenka.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky