Veřejná zakázka: Suchý poldr P7 ve Studénce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1022
Systémové číslo: P21V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Suchý poldr P7 ve Studénce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky výstavba suché nádrže (poldru) v lokalitě ulice Na Trávníkách ve Studénce, určená k retenci přívalových srážek z dotčených zemědělských ploch a jejich následné regulované vypouštění do stávající vodoteče Studenecký potok ve vyznačených místech. Nádrž bude vytvořena odkopem zeminy do požadované hloubky a násypem homogenní hráze. Součástí předmětu veřejné zakázky je také provedení nezbytných terénních úprav pod hrází. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 273 084 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-studenka.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy