Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Studie zklidnění dopravy kruhovým objezdem NH - Bartošovice
Odesílatel Martina Stoklasová
Organizace odesílatele město Studénka [IČO: 00298441]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2021 13:59:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ze dne 27.07.2021 dle bodu 5 Zadávacích podmínek

„Studie zklidnění dopravy kruhovým objezdem NH - Bartošovice“

Znění žádosti o vysvětlení:
část 1:
- součástí plnění je stanovení intenzity dopravy týdenním měřením a přepočtovým koeficientem pro roční intenzitu a to pro jednotlivé kategorie vozidel,
dotaz:
Opravdu zadavatel trvá na výše popsaném způsobu měření? Navrhujeme provést měření ve dvou po sobě jsoucích pracovních dnech v rozsahu 2 x 4 hod. denně v dopravních špičkách a výsledek porovnat z celostátním sčítáním dopravy

odpověď na č. 1:
Ano – zadavatel trvá na popsaném způsobu měření.

část 2:
uvedeno:
- řešení dalších souvisejících úprav v okolí navrhovaného kruhového objezdu (např. veřejné osvětlení, přechod, odstavné plochy, zpevněné plochy, chodník, aut. zastávka apod.),
dotaz:
žádáme o bližší specifikaci pojmu „souvisejících úprav“, mj. jedná se o řešení úpravy až po zastávku v části Nová Horká včetně? Bližší specifikace plnění je důležitá z hlediska stanovení rozsahu zaměření i projektových prací.

odpověď na část 2:
Území je vymezeno graficky v zadávacích podmínkách.

část 3:
uvedeno:
- 3D vizualizace var. řešení kruhového objezdu – varianta osázení zelení, var. umístění monumentu s tématem města,
Dotaz:
Monument s tématem města bude zpracovateli poskytnut jako podklad pro vizualizaci, nebo zadavatel očekává jeho návrh?
odpověď na část 3:
Ve 3D vizualizaci žádáme pouze o návrh monumentu – jedná se pouze o hmotu, objem s ohledem na zachování bezpečnost dopravy. Konkrétní návrh monumentu (jeho vizualizace) bude předmětem projektové dokumentace.

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje