Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie zklidnění dopravy kruhovým objezdem NH - Bartošovice
Odesílatel Martina Stoklasová
Organizace odesílatele město Studénka [IČO: 00298441]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2021 16:34:17
Předmět Výzva

Vážená paní / Vážený pane,

dovoluji si Vás tímto vyzvat k podání nabídky na službu:
„Studie zklidnění dopravy kruhovým objezdem NH - Bartošovice“

Podmínky a kritéria pro výběr dodavatele jsou specifikovány v Zadávacích podmínkách. Obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou zadávacích podmínek. Zadavatel umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Na této adrese si může každý dodavatel stáhnout dokumentaci mající vztah k této zakázce.
https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00001064
Bližší informace Vám sdělí Anita Kešeláková, telefon 556 414 379, mob. +420 775 706 953, e-mail: keselakova@mesto-studenka.cz.
O případných změnách Vás budeme včas informovat.
Nabídky (včetně všech dokladů) požadujeme podat nejpozději do 10.08.2021 do 10:00 hod, a to pouze elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje