Veřejná zakázka: Zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 877
Systémové číslo VZ: P19V00000016
Evidenční číslo zadavatele: BT 10/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-010477
Datum zahájení: 01.04.2019
Nabídku podat do: 06.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady ve městě Studénka v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Veškeré činnosti při plnění předmětu této veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všemi prováděcími vyhláškami a dalšími obecně závaznýmipředpisy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-studenka.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky