Veřejná zakázka: PD PRO VÝSTAVBU CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA UL. L. JANÁČKA VE STUDÉNCE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1172
Systémové číslo: P22V00000091
Datum zahájení: 09.06.2022
Nabídku podat do: 27.06.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD PRO VÝSTAVBU CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA UL. L. JANÁČKA VE STUDÉNCE
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) na akci „PD PRO VÝSTAVBU CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA UL. L. JANÁČKA VE STUDÉNCE“ ve stupni pro společná povolení (PDPS)
Tato zakázka má jednu část.

Projektová dokumentace bude zpracována dle platné legislativy zejména v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Situační plánky uvedených komunikací jsou přílohou těchto zadávacích podmínek. Komunikace i pozemky pod komunikacemi jsou v majetku města Studénky, kat. území Studénka nad Odrou.
Zdokumentování stávajícího stavu silnice ul. L. Janáčka vč. vyřešení odvodnění komunikace.
Dokumentace na výstavbu chodníkového tělesa musí splňovat podmínky dokumentace pro vydání společného povolení.
V PD musí být řešeny pěší vazby na okolní komunikace pro pěší apod, nutné přeložky stávajících inženýrských sítí. Vybranému zhotoviteli bude poskytnuta PD nového VO, kterou bude nutno respektovat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 180 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Studénka
 • IČO: 00298441
 • Poštovní adresa:
  nám. Republiky 762
  742 13 Studénka
 • Název odboru: Odbor místního hospodářství a údržby majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634091

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Republiky 762
742 13 Studénka

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky